Välj sida

Nybörjare Välkommen

Fotografering, fiske och förföljelse (jakt) kan alla njuta av, oavsett din ålder, kön eller förmåga.

Det finns gott om möjligheter i hela Skottland för människor som vill engagera sig för första gången.

Tror inte att du inte kan delta bara för att du är osäker på vad du ska göra. Idrottsleverantörer är idag mycket mer anpassade till nybörjarnas behov; de är där för att vägleda dig och hjälpa dig att utveckla dina färdigheter och självförtroende.

Mycket av sporten i Skottland styrs. Med detta menar vi att besökaren åtföljs av antingen en fiskeghillie, hjortstalker eller spelvakt beroende på vilken sport du tar. Det finns dock fortfarande ett brett utbud av aktiviteter som kan tas utan en guide om man söker en mer ensam upplevelse.

Nedan listas de medlemmar som välkomnar nybörjare.

Country Sport Skottland